Regulamin obowiązujący w gabinecie Akademii Zdrowego Odżywiania przy ulicy Olszynowej 62 w Kaliszu.

 

 

Usługa – wizyta osobista w gabinecie:

 1. Termin konsultacji jest automatycznie anulowany w przypadku:
 • Braku przesłania wyników badań niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji (zalecenia czy wizyta kontrolna ) minimum 2 dni robocze przed konsultacją na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Badania prosimy przesyłać tylko na naszą pocztę mailową, bez adresu zamieszkania oraz numeru PESEL.
 2. Rozpatrujemy możliwość zmiany terminu konsultacji na prośbę Klienta jeśli takowa będzie zgłoszona minimum 2 dni robocze przed konsultacją lub w przypadkach losowych. 
 3. W przypadku zmiany terminu konsultacji uzgadniamy i zapisujemy nowy termin po uiszczeniu wpłaty : w przypadku pierwszej konsultacji wysokość wpłaty wynosi 50 zł. W przypadku drugiej i kontrolnej konsultacji kwota jest zależna od przypadku danej osoby. Najczęściej jest to kwota  w wysokości 1/3 ceny standardowej. 
 4. W przypadku spóźnienia się Klienta na konsultacje gabinet zastrzega sobie prawo do pobrania całkowitych kosztów pełnej wizyty, pomimo iż wizyta będzie trwała krócej niż planowano.  

Usługa online (telefon):

 1. Termin konsultacji jest automatycznie anulowany w przypadku:
 • Braku wpłaty za konsultacje na podane konto bankowe minimum 2 dni robocze przed konsultacją
 • Braku przesłania wyników badań, niezbędnych do przeprowadzenia konsultacji (zalecenia czy wizyta kontrolna), minimum 2 dni robocze przed konsultacją na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Badania prosimy przesyłać tylko na naszą pocztę mailową, bez adresu zamieszkania oraz numeru PESEL.
 2. Koszt konsultacji online jest taki sam jak przy konsultacji stacjonarnej.
 3. W przypadku gdy klient nie będzie uczestniczył w  konsultacji  powoduje to brak obowiązku zwrotu wpłaty uiszczonej przez Klienta.
 4. W przypadku spóźnienia się Klienta,  gabinet zastrzega sobie prawo do pobrania całkowitych kosztów pełnej wizyty.  

Opieka telefoniczna/ mailowa

 1. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania na wybrane wiadomości mailowe, jeśli nie będą wykraczały poza usługę, gdyż Gabinet nie oferuje opieki mailowo-telefonicznej w ramach standardowych konsultacji (Gabinet nie jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi mailowych lub telefonicznych).
 2. Istnieje możliwość dokupienia usługi „Opieka mailowa” zgodnie z Cennikiem.
 3. Numery telefonów komórkowych służą tylko i wyłącznie do rejestracji Klienta i zapoznania go z naszymi usługami. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiadania na pytania zadawane droga telefoniczną lub sms -ową. Takie pytania i wątpliwości prosimy kierować na naszą skrzynkę pocztową (patrz punkt 1).
 4. Nie odpowiadamy na pytania i nie udzielamy porad dotyczących zdrowia osób, które nie są naszymi Klientami.

 

Dane osobowe:

 1. Akademia Zdrowego Odżywiania zastrzega sobie prawo do przechowywania arkuszów wywiadu, zaleceń oraz wyników badań w teczkach w gabinecie przy ulicy Olszynowej 62 w Kaliszu.
 2. Akademia Zdrowego Odżywiania wykorzystuje dane osobowe tylko na własny użytek, dane osobowe nie są nikomu dalej przekazywane ani upubliczniane.
 3. Przesyłane dane osobowe są na bieżąco usuwane ze skrzynki pocztowej (po wizycie).
 4. Każda odbyta i opłacona konsultacja (wywiad, pozostałe konsultacje) jest równoważna ze zgodą na przechowywanie danych osobowych (wyniki badań). Dane takie są usuwane po 12 miesiącach od ostatniej wizyty. 
 5. W przypadku gdy odbędzie się wywiad z klientem/podopiecznym  ale dana osoba przez kolejne 6 miesięcy nie zjawi się na drugą konsultację (zalecenia) to wówczas dane z pierwszej konsultacji (wywiadu) zostają zniszczone. I aby powrócić do współpracy pracownik Akademii Zdrowego Odżywiana jest zobowiązany do ponownego przeprowadzenia wywiadu. 

 

Reklamacje:

        21. Każdy Klient ma prawo do reklamacji. Reklamacje można zgłosić w ciągu 10 dni roboczych od daty ostatniej konsultacji. 

        22. Reklamacja może być złożona w formie e-mailowej przesłanej na adres mailowy Akademii Zdrowego Odżywiana lub w formie pisemnej na adres: Akademia Zdrowego  Odżywiana ul. Olszynowa 62, 62-800 Kalisz. 

        23. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, powód, przyczynę reklamacji, kopię zaleceń, które Klient otrzymał w ramach konsultacji, datę i podpis osoby reklamującej oraz adres mailowy, na który będzie możliwość wysłania odpowiedzi na złożoną reklamację. 

        24. Reklamację dotyczące usług oferowanych przez Akademię Zdrowego Odżywiana rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 

 

Inne:

        25. Wizyta w gabinecie Akademii Zdrowego Odżywiania oraz stosowanie zaleceń stanowi wsparcie dietetyczne i suplementacyjne w wybranych jednostkach   chorobowych (na podstawie wyników badań oraz objawów zgłoszonych podczas obszernego wywiadu). Nie zastępuje jednak wizyty u lekarza. 

        26. Gabinet nie bierze odpowiedzialności za osiągnięcie celu/celów zdrowotnych podanych podczas wywiadu, gdyż zbyt wiele czynników ma na to wpływ (niepełne stosowanie się do zaleceń i suplementacji, zatajenie informacji, nie podanie ważnych informacji podczas wizyty itd.), co może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia lub zagrożeniem życia.

        27. Pracownicy Gabinetu są zobowiązani do zachowania tajemnicy informacji, jakich uzyskali podczas konsultacji. Klient Gabinetu również  nie może udostępniać uzyskanych informacji w Gabinecie.

        28. Gabinet nie bierze odpowiedzialności za stosowanie zaleceń dietetycznych przez osoby postronne. Takie zalecenia są przygotowywane indywidualnie na podstawie konkretnych wyników badań oraz wywiadu.

 

Początek strony